Płatności

1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze Sprzedawcą.

2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.artwoodart.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

3. Wszystkie uwidocznione na stronie sklepu internetowego www.artwoodart.pl ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT.

4. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przesyłek o niestandardowym wymiarze oraz wadze koszty przesyłki są ustalane indywidualnie z Działem Obsługi Klienta w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@artwoodart.pl 

5. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto bankowe;
b. płatność przelewem poprzez system płatności internetowych.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy Sprzedającego:
49 1940 1076 3127 4852 0004 0000

6. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

7. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

9. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.
10. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.


Newsletter

Copyright © artwoodart.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.realizacja egzyl.pl