Jak zamawiać

1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.artwoodart.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy.

4. Użytkownik, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówień, powinien podać następujące dane:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres (ulica, nr domu),
d. kod pocztowy,
e. miasto,
f. kraj;
g. adres e-mail,
h. numer telefonu.

5. Oprócz danych wskazanych w ustępie powyżej, użytkownik opcjonalnie może uzupełnić dodatkowe pola formularza:
a. nazwa firmy - dotyczy klientów nie będących konsumentami,
b. numer NIP - dotyczy klientów nie będących konsumentami,
c. uwagi do zamówienia.

6. Opcjonalnie użytkownik może wskazać inny adres do wysyłki i podać odpowiednio dane niezbędne do realizacji zamówienia.

7. W sytuacji, gdy dane użytkownika podane podczas składania zamówienia ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta tj. od tego momentu klient jest związany swoim oświadczeniem.

9. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową www.artwoodart.pl , podając wytyczne oraz dodanie produktu do koszyka.

10. Oferowana na stronie www.artwoodart.pl usługi druku są jedynie motywami wzorcowymi. Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, ale zgodną z motywem cyfrową kopię na wybranym podłożu.

11. Każda zamówiona usługa druku jest skonfigurowana przez klienta przy użyciu dostępnych narzędzi na stronie, według jego życzeń. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji.

12. Z uwagi na możliwość zafałszowywania realnego wyglądu wydruków na skutek ustawień monitora Sprzedawca dopuszcza możliwość przesłania próbki danego wydruku przed wykonaniem zlecenia celem weryfikacji przez Użytkownika jakości jako sprzedaży na próbę. Próbki są odpłatne wg. cennika lub indywidualnej wyceny.

13. Klient może również złożyć zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych poprzez wysłanie wiadomości e-mail, Klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.

14. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

15. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

16. Aby sfinalizować zamówienie, należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

17. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez Klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji, informację o przyjęciu zamówienia.
Wiadomość, wysłana do Klienta zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

19. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego. Termin dokonania przelewów na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi maksymalnie 7 dni liczonych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę Klientowi informacji o przyjęciu zamówienia.

20. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

21. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym www.artwoodart.pl Zazwyczaj realizacja zamówienia odbywa się w ciągu 3-7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty, w zależności od produktu. Termin realizacji zostanie potwierdzony po dokonaniu zamówienia i wysłaniu potwierdzenia zapłaty. W przypadku większych zamówień Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Klienta. Zazwyczaj dostawa towaru przez podmiot realizujący wysyłkę odbywa się do 7 dni roboczych. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

22. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

23. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

24. W sytuacji, gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie V zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.

25. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

26. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

27. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów.

28. W przypadku, gdy Klient przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza on, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie, gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.


Newsletter

Copyright © artwoodart.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.realizacja egzyl.pl